Contact

Adresgegevens

Uitgeverij Q, onderdeel van Em. Querido's Uitgeverij B.V.
Singel 262
1016 AC Amsterdam
Telefoon: 020 - 55 11 262
KvK: 33051060
BTW: NL0086.39.012.B01

WPG Uitgevers Belgie NV, afdeling boeken
Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
telefoonnummer: +32 (0)3 285 72 00

Informatie per e-mail

Voor lezers: info@querido.nl

Voor media: Maartje Lugtenborg, m.lugtenborg@singel262.nl

Voor boekverkopers: verkoop@querido.nl

Overname van gedichten of tekstfragmenten

Als u een gedicht of een tekstfragment van een auteur van Querido wilt overnemen in bijvoorbeeld een bloemlezing, een advertentie of een uitnodiging, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de uitgeverij. Bekijk hier de aanwijzingen voor het aanvragen van toestemming..

Beoordeling van manuscripten

Als u een manuscript ter beoordeling wilt voorleggen aan de redactie van Querido, stuurt u dan een print naar bovenstaand adres ter attentie van de redactie. U krijgt binnen drie maanden bericht of Querido geïnteresseerd is in een eventuele uitgave ervan. Kijk hier voor meer informatie.